پنجشنبه, 26 مرداد 1396 :: Thursday, 17 August 2017

کلیدواژه: بیماری کاوازاکی

بیماری کاوازاکی چیست؟

 کاوازاکی یک سندروم است که اغلب در کودکان زیر پنج سال بروز پیدا می کند و در طی این عارضه دیواره شریان ها ملتهب می شوند.