چهارشنبه, 26 مهر 1396 :: Wednesday, 18 October 2017

کلیدواژه: بیماری کاوازاکی

بیماری کاوازاکی چیست؟

 کاوازاکی یک سندروم است که اغلب در کودکان زیر پنج سال بروز پیدا می کند و در طی این عارضه دیواره شریان ها ملتهب می شوند.