سه شنبه, 8 فروردين 1396 :: Tuesday, 28 March 2017

کلیدواژه: پناهجويان

تصاوير دلخراش از جليقه نجات پناهجويان

تصاوير دلخراش از جليقه نجات پناهجويان

تصاوير زير مربوط است به صدها هزار جليقه نجات پناهجويانی که از ترکيه و سوريه به آب های اروپا رفته اند .