شنبه, 28 مرداد 1396 :: Saturday, 19 August 2017

کلیدواژه: جليقه نجات

تصاوير دلخراش از جليقه نجات پناهجويان

تصاوير دلخراش از جليقه نجات پناهجويان

تصاوير زير مربوط است به صدها هزار جليقه نجات پناهجويانی که از ترکيه و سوريه به آب های اروپا رفته اند .