سه شنبه, 25 مهر 1396 :: Tuesday, 17 October 2017

کلیدواژه: جليقه نجات

تصاوير دلخراش از جليقه نجات پناهجويان

تصاوير دلخراش از جليقه نجات پناهجويان

تصاوير زير مربوط است به صدها هزار جليقه نجات پناهجويانی که از ترکيه و سوريه به آب های اروپا رفته اند .