پنجشنبه, 10 فروردين 1396 :: Thursday, 30 March 2017

کلیدواژه: علت دستگیری شاه مازندران

تعقیب قضایی شاه مازندران

تعقیب قضایی شاه مازندران

دادستان بابل از تعقیب قضایی یکی از اراذل و اوباش معروف مازندران که به سبب مرتکب شدن جرائم مختلف و آزار و اذیت مردم خود را شاه منطقه معرفی می‌کرد، خبر داد